Taktil merking

Taktilmerking er påbudt etter forskriften om universell utforming. Forskriften stiller krav til både sikkerhetsmarkering og tilrettelegging for orienteringshemmede i bolig- og publikumsbygg.

Taktile indikatorer

Taktilmerking er overflater på et gangareal som skiller seg ut fra andre flater, så man skiller de ulike overflatene fra hverandre. Man benytter seg av et annet materiale enn gulvet.

Hensikten med ledelinjer

Ledelinjer skal:

Informere om retningsendring.
Informere om viktige punkter som inngangsparti, billettluker, skranker, informasjonstavler, heiser.
Informere om kryss i større kommunikasjonsveier, topp og bunn av trapper eller ramper, steder hvor det opptrer nivåforskjeller.

Solide Gulv AS bistår med ledelinjer og taktilmerking

Vi har lang erfaring med å legge ledelinjer og taktilmerking for skoler, barnehager, foran trapper med mer. Kontakt oss i dag dersom du ønsker en erfaren gulventreprenør.